เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ยินดีให้บริการ

 
ขอแจ้งผลการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอแจ้งผลการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 25... new

อ่านต่อ... 
 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก new

อ่านต่อ... 
 
นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก
นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระบัญญัติภาษีที่ดินแ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
จัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ...

อ่านต่อ... 
 
ประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
ประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรมออกกำลังกาย ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านคำคู่
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูใหญ่-บ้านแก้ง หมู่ 1 บ้านแก้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูใหญ่-บ้านแก้ง หมู่ 1 บ้านแก้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศราคากลางโครง... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านดง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านดง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกาศราคากลางโครง... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
       
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  นายเธียรวุฒิ พิกุลศรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้ง 0842982918


  วัน อาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567

  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  E-mail เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
  facebook
  สำรวจความเห็นทิศทางการพัฒนาตำบลบ้านแก้ง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  admin
  กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
  รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)
  ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้อง
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระบบบิหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  จังหวัดมุกดาหาร
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน1111

  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง

  LIVE CHAT ติดต่อเจ้าหน้าที่
  เริ่มแชท